Turkish-English translations for berbat etmek:

ruin · screw up · mess up · spoil · fuck · fuck up · bitch · other translations

berbat etmek ruin

Şimdi evi ve Martin Luther King gününü berbat ettin.

So now you've ruined the house and Martin Luther King day.

Ama sen her şeyi berbat ettin!

But you you ruined everything!

Neden her zaman her şeyi berbat etmek zorundasın?

Why do you always have to ruin everything?

Click to see more example sentences
berbat etmek screw up

Ve şimdi, berbat etmek istiyorum her şey bizim için çalıştık.

And now, you want to screw up everything we've worked for.

Bunu onun için berbat etme.

Don't screw it up for him.

Ama sen her şeyi berbat ettin, Jack!

But you screwed that all up, didn't you, Jack?

Click to see more example sentences
berbat etmek mess up

Evet, bu işi berbat etme.

Yeah, just don't mess this up.

Lütfen bunu da berbat etme.

Please don't mess this up.

Lütfen hiçbir şeyi berbat etme.

Please, just don't mess anything up.

Click to see more example sentences
berbat etmek spoil

Berbat etme bunu, şu an ona ihtiyacımız var.

Don't spoil it, we need him at the moment.

İşte şimdi her şeyi berbat ettiniz!

Oh, now you've spoiled everything!

Neden her şeyi berbat ediyorum ki?

Why do I always spoil everything?

Click to see more example sentences
berbat etmek fuck

Vince için bir istedin ve şimdi de berbat ediyorsun.

You wanted a job for Vince. And now you fucked me?

Her şeyi berbat ettin.

You fucked up everything.

Tek lanet bir şansımız vardı, sen berbat ettin!

The only fucking chance we had, you fucked up!

Click to see more example sentences
berbat etmek fuck up

Her şeyi berbat ettin.

You fucked up everything.

Tek lanet bir şansımız vardı, sen berbat ettin!

The only fucking chance we had, you fucked up!

Bence bu işi berbat etti albay.

I think he fucked up, Colonel.

Click to see more example sentences
berbat etmek bitch

Ama kaltak kız kardeşim her şeyi berbat etti.

But my bitch of a little sister ruined everything.

Orospu çocuğu, her şeyi berbat etti.

Son of a bitch, he's ruined everything.