Turkish-English translations for berber:

barber · barbershop · hairdresser · other translations

berber barber

Bir berber vardı ve bir de karısı Kadın çok da güzeldi

There was a barber and his wife, And she was beautiful,

Hey, hey, hey, ahbap, bunun için profesyonel berberler var.

Hey, hey, hey, buddy, that's what we have professional barbers for.

Senin kocan bir berber.

Your husband's a barber.

Click to see more example sentences
berber barbershop

Ben bir adamıyım. Bir berber dükkanı nakit akışı değildir.

I'm a businessman, and a barbershop ain't exactly a cash cow.

Hayır, siyah bir berbere gitmem ben Winston.

No, I'm not going to a black barbershop, Winston.

Bak, bu Josh denen adam benim berber dükkanıma geldi.

Look, this guy Josh entered into my barbershop.

Click to see more example sentences
berber hairdresser

Mark harika bir berber ve harika bir insandı.

Mark was a great hairdresser and a great guy.

Bir berber, İyi bir kuaför.

A barber, a good hairdresser.

Kahrolası berber. Sen benim oğluma layık değilsin.

Damn hairdresser you're unworthy of my son.

Click to see more example sentences