Turkish-English translations for berraklık:

clarity · sereneness · other translations

berraklık clarity

Yeni ve geliştirilmiş berraklık.

MAN: New and improved clarity.

Ve Bilgin olsun, dün geceki felaket bana biraz berraklık kazandırdı.

And, FYl, last night's catastrophe gave me some clarity.

Hiç bulantım yok, sadece muazzam bir berraklık.

I don't feel any nausea, only a tremendous clarity.

Click to see more example sentences
berraklık sereneness

Hoş bir berraklık".

A pleasant serenity"!