Turkish-English translations for besin:

food · nutrient · nutritional, nutrition · feed · nourishment · sustenance · other translations

besin food

Soru şu, besin zincirinin en büyük halkası o mu, yoksa başka bir şey mi var?

Question is, is he at the top of the food chain, or is there something else?

Belki bu melek besini kek olabilir.

Maybe it's the angel food cake.

O zaman ben beslerim. bitki besini nerede.

Then I'll feed it. Where's the plant food?

Click to see more example sentences
besin nutrient

Bu anne sütü diyor daha fazla besin vardır ve bu besin daha kolay sindirilir ve emilir.

It says that breast milk has more nutrients and that those nutrients are more easily digested and absorbed.

Yetersiz beslenme ortak sorun, ama biyo besinler ile bu sorun kolayca halledilebilir.

Malnutrition is the most common problem, but it's easily aIleviated with bio-nutrient supplements.

Ve kesinlikle besin de var.

And there are certainly nutrients.

Click to see more example sentences
besin nutritional, nutrition

Portakal suyunun besin değeri var.

Orange juice has nutritional value.

Portakal suyunun besin değeri yüksek.

Yeah. Orange juice has nutritional value.

Onların besin değeri daha fazla.

They have more nutritional value

Click to see more example sentences
besin feed

O zaman ben beslerim. bitki besini nerede.

Then I'll feed it. Where's the plant food?

Eğer bu, doğal koşullar altında yapılan bir besleme ise besin öncelikleri de hiyerarşik olmalıdır.

If this is a feeding under naturalistic conditions, then their nutritional autonomy might be hierarchical. Okay.

Oysa baksana ona, bugün besinin alıp yatışsa da,

Which but to-day by feeding is allay'd, 食慾只今日飽餐後暫覺滿足,

besin nourishment

Sabır benim tek besin kaynağımdır.

Patience has been my only nourishment.

Galiba benim Manipura'ma da biraz besin lazım.

I think my Manipura needs nourishment.

besin sustenance

Molok, Protik, yüce önderimiz daha çok insani besin istiyor.

Molok, Protik, our supreme leader needs more human sustenance.

Hayır, bunlar yemlik sinekler eptesicus fuscus'larım için besin olacaklar.

No, these are feeder's keeters, sustenance for my eptesicus fuscus.