Turkish-English translations for bey:

guy · Mr. · M. · fella · Bey · sir · don · gentleman · lad · gent · master · governor · mister · Lord · boy · the governor · Monsieur · squire · Esquire · other translations

bey guy

Beyler, bu gerçekten iyi bir zaman değil.

Guys, this really isn't a good time.

Bu uzun bir gündü beyler.

This was a long day guys.

Beyler siz devam edin.

You guys keep going.

Click to see more example sentences
bey Mr.

Bu sadece bir iş, Memur bey.

It's just a job, Mr Police Officer

Bay Cutting. Beyler, geldiğiniz için sağ olun.

Mr. Cutting, gentlemen, thank you for coming.

Bay ve bayan Bey.

Mr and Mrs Bey?

Click to see more example sentences
bey M.

Bunun iyi bir fikir olduğuna emin değilim beyler.

I'm not so sure this is a good idea, guys.

Özür dilerim beyler.

I'm sorry, guys.

Memur bey bana, onun ne yaptığını anlatmıştı, ama görmek

The officer told me what he did, but seeing it

Click to see more example sentences
bey fella

Problem yok beyler bu bir delik değil, tünel ve her tünelin nesi vardır?

No problem, fellas. It ain't a hole, it's a tunnel. And what's every tunnel got?

Ayrıca, bana bir iyilik yapar mısınız beyler?

And, fellas, will you do me a favor?

Nereye gidiyorum, biliyor musun beyler?

You know where I'm going, fellas?

Click to see more example sentences
bey Bey

Bay Bey? Bir dakikan var mı?

Mr. Bey, do you have a moment?

Unut bunu Bay Bey.

Forget it, Mr Bey.

Kerim Bey sizin için bir araba yolladı, efendim.

Kerim Bey sent a car for you, sir. Fine.

Click to see more example sentences
bey sir

Hayır, efendim, memur bey dün gece kimseyi öldürmedim.

No, sir, officer, I did not kill anyone last night.

İyi günler Sir Charles. Beyler.

Good afternoon, Sir Charles.

Müfettiş bey burada mı?

Is inspector sir here?

Click to see more example sentences
bey don

Beyler siz ne olduğunu biliyorsunuz, Değil mi?

You guys know what's going on, don't you?

Beni yalnız bırakmayın memur bey!

Don't leave me alone, Officer!

Değil mi, beyler?

Don't you, gentlemen?

Click to see more example sentences
bey gentleman

İyi Akşamlar Bayanlar ve Beyler

Good evening Ladies and Gentleman.

Burada sizi görmek isteyen bir bey var, Bay Hill.

There's a gentleman here to see you, Mr. Hill.

Beyler, lütfen, sakin olun.

Gentleman, please, calm down.

Click to see more example sentences
bey lad

Beyler, bu bir tatbikat değil!

Alright, lads, this isn't a drill!

Ama inanın bana beyler, o sizi tanıyor.

But trust me, lads. He knows you.

Hadi ama, beyler.

Come on, lads!

Click to see more example sentences
bey gent

Bu gece benim için çok önemli, beyler.

This is a big night for me tonight, gents.

Beyler, Kaptan Jack Sparrow'u hatırlıyor musunuz?

Gents, you all remember Captain Jack Sparrow?

Hayır, ama sadece dedikodu olarak, eğer İyi akşamlar, beyler.

No, but that's just the rumor, if nothing evening, gents.

Click to see more example sentences
bey master

Hanımlar ve beyler, Efendi Justin ve

Ladies and gentlemen, Master Justin and

Bu bey özel ajan Masters, A.T.F.

This is special agent Masters, A.T.F.

Guan Bey, lütfen beni yanlış anlamayın

Master Guan, please don't get me wrong

Click to see more example sentences
bey governor

Vali Bey, Paul ile benim aramda büyük bir fark var.

Governor, there's a big difference between Paul and me.

Babanız sizi görmek için burada vali bey.

Your father's here to see you, governor.

Sen, ben ve Vali Bey.

You, me and the governor.

Click to see more example sentences
bey mister

Size bir şey sorabilir miyim, Psikolog Bey?

Can I ask you something, mister psychologist?

Memur bey bu çok talihsiz bir olay.

Mister Officer this was all very unfortunate.

Merhaba, hakim Bey.

Hello, Mister judge.

Click to see more example sentences
bey Lord

Elsie? Elsie, Bu bey Lord Stockbridge'in uşağı.

Elsie, this is Lord Stockbridge's valet.

Selamlar Wu Bey!

Greetings to Lord Wu

Çeçen asiler, Somalili savaş beyleri hatta düşman hükümetler gibi.

Chechnyan rebels, Somali war lords, even hostile governments.

Click to see more example sentences
bey boy

Beyler, size çocuğun gerçek annesi Bayan Janet Hutchins'i tanıtmama izin verin.

Gentlemen, allow me to introduce you to the boy's real mother, Mrs Janet Hutchins.

Memur bey, bu çocuk hâlâ gemide.

Officer, this boy's still aboard.

Evet Tommy bey?

Yeah, Tommy boy?

Click to see more example sentences
bey the governor

Sen, ben ve Vali Bey.

You, me and the governor.

Vali bey henüz bir karar vermedi.

The governor hasn't Made his choice yet.

Vali bey buna çok sevinecek.

The governor will be very pleased.

Click to see more example sentences
bey Monsieur

Bu bey, Mösyö Poirot, sevgilim.

This is Monsieur Poirot, my dear.

Bu bey, Mösyö Hercule Poirot.

This is Monsieur Hercule Poirot.

bey squire

Bey Roger ve Cynthia hakkında bir şeyler söyledi mi?

Did the Squire say anything about Roger and Cynthia?

Molly bana anneniz ve Bey hakkında çok şey anlattı.

Molly's told me so much about the Squire and your mother.

bey Esquire

Ben Avukat Perry Cline, beyler.

I'm Attorney Perry Cline, Esquire.

Gator Davis Beauregard Bey.

Gator Davis Beauregard, Esquire.