Turkish-English translations for beyazımsı:

whitish · other translations

beyazımsı whitish

Nötronlar bu su kütlesiyle çarpıştığı zaman, beyazımsı mavi bir "Cherenkov Işığı" üretilir.

When neutrinos collide with this body of water a whitish blue, "Cherenkov Light" is generated.