Turkish-English translations for beyazlık:

whiteness, white · other translations

beyazlık whiteness, white

Alevler içinde gördüm. Sonsuz bir ışık ve zarif bir beyazlıkta olan togayı.

In the flames I saw infinite light and a toga of exquisite whiteness.

Kar ve alabildiğine beyazlık var sadece.

Just snow and blinding whiteness everywhere.

Yeni formülü ile. Daha beyazlık için, değil mi? Harika.

Like Bhau, with a new formula, for more whiteness.

Click to see more example sentences