beyazları

Evet, haklısın ama bu demek değil ki her şey siyah ve beyaz olacak, değil mi?

But that doesn't mean that everything has to be black and white, right?

Bu gerçek dünya ve her şey siyah ve beyaz değil.

This is the real world, and not everything is black and white.

Senin gibi güzel bir beyaz çocuğun böyle bir yerde işi ne?

So, what's a beautiful white boy like you doing in a place like this?

Her şeyi siyah ve beyaz görüyorsun, senin sorunun bu.

Your problem is, you see everything in black and white.

Bu benim en sevdiğim kızım ve o çok güzel, beyaz Amerikalı!

This is my favorite daughter. And she is a beautiful white American.

Ama sen her şeyi siyah ya da beyaz, doğru ya da yanlış olarak görüyorsun.

But you see everything only as black and white, right or wrong.

Senin için her şey neden bu kadar siyah beyaz olmak zorunda?

Why does everything have to be so black and white with you?

Senin için sadece siyah ve beyaz var değil mi?

It's all black and white for you, isn't it?

Sen genç ve güzel bir beyaz kadınsın.

Hey, you are a beautiful, young, white woman.

Hepimiz eve gidelim ve aşk yapacak güzel beyaz bir kadın bulalım.

Let's all go home and find a nice white woman to make love to.