beyni

Bir hastam var, küçük bir çocuk, ender görülen bir beyin hastalığı. çok ama çok hasta.

I have a patient, a young boy with a rare brain disease. He's very, very sick.

Ama ne de olsa baban bana bir can verdi ve sen de bir beyin verdin.

But after all your father gave me life and you gave me a brain.

Çok özel bir beynin var, bunu biliyor musun?

You have a very special mind, you know that?

Bir beyin gibi konuşmayı bırak ve normal bir adamın anlayacağı şeyler söyle.

Quit talking like a brain and say something that a normal man can understand.

Gerçekten küçük hasta bir beynin var, değil mi?

You really have a sick little mind, don't you?

O bir beyin cerrahı; onu arayan herkes işlerinin çok önemli olduğunu düşünüyor.

He's a brain surgeon. Everyone looking for him thinks it's really very important.

Bir hastam var. Az görülen bir beyin hastalığı olan küçük bir çocuk.

I have a patient, a young boy with a rare brain disease.

Ve sadece bu değil. Bir de yeni beyin alıyorum!

And not only that, I'm getting a new brain!

Çok özel bir beynin var.

You have a very special mind.

Çünkü Noel Baba'yı göreceğiz ve o sana yeni bir beyin verecek.

'Cause we're gonna see Santa, and he's gonna bring you a new brain.