Turkish-English translations for bezir:

linseed · other translations

bezir linseed

İnsanlar sabun, bezir yağı ve duvar kağıdı hamuru yiyorlardı.

People ate soap, linseed oil, the paste for wallpaper.

Politerpen, bezir yağı ve parafin.

Polyterpene, linseed oil, and paraffin.

Tamam, iki bezir yağı, dört kalem ucu, üç teneke

Okay, two linseeds, four tips, three tins of