bezleri

Amerikan bezleri yeni gibi.

American clothes as new.

Yetişkin bezleri böyle günler için var genç jedi.

Adult diapers were made for days like this, young jedi.

Solunum yetmezliği genişlemiş lenf bezleri.

Respiratory failure. Enlarged lymph nodes.

Gözyaşı pınarları var, ter bezleri hatta derisinin altında damar ve kılcal damarları.

She has tear ducts, sweat glands, even veins and capillaries underneath her skin.

Yani o bütün sargı bezleri.

I mean, all those bandages.

Bunlar da eldiven ve sargı bezleri.

Here are the gloves and bandages.

Ve bunlar da bebek bezleri.

And there are the diapers.

Bebek bezleri. Ciddi misiniz?

Diapers, are you serious?

Ayrıca Nelson'ın Soak 'Ems, yetişkin bezleri reklamı da.

And we also have Nelson's Soak 'Ems, adult diapers commercial.

Bebek bezleri, evet, fakat

Diapers, yes, but I don't