Turkish-English translations for biçare:

poor · unfortunate · other translations

biçare poor

Zavallı, biçare adam.

Poor, wretched man.

Bu zavallı biçareler Tanrı'nın ellerinde güvende olacak.

These poor unfortunates will be safe in God's hands.

biçare unfortunate

Bu zavallı biçareler Tanrı'nın ellerinde güvende olacak.

These poor unfortunates will be safe in God's hands.