biçimde

Baba, ne biçim soru bu? bilirsin, sadece kızlar böyle bir soru sorabilir!

What kind of question is that? You know, only girls would ask such a question

En azından güzeller ve hiçbir biçimde bu dünyadaki insanlar gibi değiller.

At least they're beautiful, and nothing in this world like people.

Bu tanrı için ne biçim bir böyle?

What kind of a job is that for God?

Bu ne biçim bir hayat?

What kind of life is that?

Ne biçim bir hayat bu?

What kind of life is this?

Bu ne biçim bir isim?

What kind name is that?

Bu ne biçim bir soru böyle?

What kind of question is this?

Bu ne biçim bir adam böyle?

What kind of man is that?

Bu ne biçim bir şey!

What a thing to do!

Ve ne biçim bir polissin de bana böyle bir soru soruyorsun?

No, really. What kind of police are you, asking me a question like that?