biçimlendirme

Uydurma, biçimlendirme uyum, üstesinden gelme.

ALL: lmprovise, modify, adapt, overcome.