Turkish-English translations for biblo:

trinket · figurine · other translations

biblo trinket

Beyaz Kaplan bebekleri ve bibloları.

White Tiger dolls and trinkets.

Bu küçük biblonun izini sürmek.

Tracing down this little trinket.

Tütsüler, ucuz biblolar

lncense, dime-store trinkets

biblo figurine

Bir biblo için çok ağır.

Awful heavy for figurines.