Turkish-English translations for bildik:

known · usual · story · other translations

bildik known

Görünüşe göre sadece Meksikalıların bildiği bir sır.

Apparently it's a secret known only to the Mexicans.

Bu, herkesin bildiği bir bilimsel gerçektir, metal artı ısı eşittir

Well, it is a well-known science factoid that metal plus heat equals

Gizli bir yol sadece İsa'ya inananların bildiği.

A secret road only known to the Christ worshippers.

bildik usual

Devlet törenleri, tahttan çekilmeler, bildik şeyler işte.

You know, state funerals, abdications, the usual.

Peki kim bu, bildik koca kalçalılardan biri mi?

What is she, the usual fat-arsed frump?

bildik story

Sayuri, bildiğin en gerçek hikaye.

Sayuri, the truest story you know.