Turkish-English translations for bildiri:

memo · release · manifesto · notice · declaration · proclamation · communique · handout · announce, announcement · pronouncement, pronounce · other translations

bildiri memo

Daha önce bu bildiriyi hiç görmedim. Ya da bunun gibi bir şey.

I have never seen that memo before or anything like it.

Bu sadece bir uyarı bildirisi gibi.

It's just like a warning memo.

Bu yasal bir bildiri, bu bir sözde işkence bildirisi.

That's an illegal memo. That's the so-called "torture memo.

Click to see more example sentences
bildiri release

Oh, bu bir basın bildirisi.

Oh, it's a press release.

Peki ya basın bildirisi?

What about the press release?

Anne, basın bildirisi ne için?

Mom, what's the press release for?

Click to see more example sentences
bildiri manifesto

Evet, o bildiriyi ben yazdım ve bu bir hataydı.

Uh, yes, I wrote that manifesto, and it was a mistake.

Bir saat önce, cinayetleri itiraf ettiler ve bir bildiri yayımladılar.

An hour ago, they claimed the murders and released their manifesto.

Daha ne istiyorsun, yazılı bir bildiri mi?

What more do you need, a written manifesto?

Click to see more example sentences
bildiri notice

Bir kaç gün önce Jun Se Hyung seni bulmaya geldi, aynı gün ben fabrikadan bir bildiri aldım.

A few days ago when Jun Se Hyung came to find you, I received the notice from the factory that same day.

David hakkında resmi bir bildiri.

An official notice about David.

Evet, bu bir tahliye bildirisi.

Yes, it's an eviction notice.

Click to see more example sentences
bildiri declaration

Hiç soru işareti yok. Bu bir bildiri.

There's no question mark. a declaration.

Burada baska bir bildiri var.

We have here another declaration.

Kulağa bildiri gibi geliyor.

Sounded more like a declaration.

Click to see more example sentences
bildiri proclamation

Belki de bir mektup, bildiri filan göndermiştir.

Maybe he sent a letter, a proclamation or something.

Ve, baba, ikinci bir bildiri daha yapacağım.

And, Father, I would make second proclamation.

Hyde, bir bildiri yayınla.

Hyde, issue a proclamation.

Click to see more example sentences
bildiri communique

Interpol bazen kodları ve bildirileri çözerken tam kelime manalarını kullanmaz.

Sometimes when Interpol's breaking codes and communiques, it won't use the exact wording.

Ben bir bildiri aldım.

I've received a communiqué.

Birinci öncelikli bildiri.

Priority one communique.

bildiri handout

Evet, evet bir katil, son ders fazladan kredi bildiriler.

Yes, yes the killer extra credit handouts from the last lecture.

Bildiriler için teşekkürler profesör.

Thank you for handouts professor.

bildiri announce, announcement

Elimde bir bildiri var.

I have an announcement.

Studio Ghibli'nin Yeni Yapımlarının Bildirisi

Announcing Studio Ghibli's New Productions

bildiri pronouncement, pronounce

Majesteleri Prens John yarın halka bir bildiride bulunacak.

His Highness Prince John will make further public pronouncement tomorrow.