Turkish-English translations for bileği:

wrist · his ankle · other translations

bileği wrist

Senin bileğine ait o sevgilim, mutlu Noeller.

It belongs upon your wrist, my darling. Merry Christmas.

Senin bileğine ne oldu böyle?

What happened to your wrist?

Bileği kırılmış, düzinelerce savunma yarası var.

Broken wrist, dozens of defensive wounds.

Click to see more example sentences
bileği his ankle

Ayak bileğini kırdı. Ama en azından dava açmadı.

He broke his ankle, but at least he's not suing.

Bu adam bileğini kırmış.

This guy broke his ankle.

Buz üzerine düştü ve ayak bileğini incitti.

He fell on the ice and hurt his ankle.

Click to see more example sentences