Turkish-English translations for bileşik:

compound · chemical compound · composite · complex · other translations

bileşik compound

Tamamen farklı bir kimyasal bileşik.

Totally different chemical compound.

Aptal bir bileşik arıyoruz.

Looking for a stupid compound!

Bu bir bileşik sıfat.

It's a compound adjective.

Click to see more example sentences
bileşik chemical compound

Tamamen farklı bir kimyasal bileşik.

Totally different chemical compound.

Mesaj görevi gören kimyasal bir bileşik.

Chemical compound that acts as a message.

bileşik composite

Evet, çünkü ametal bileşiklerden ve radyasyona dayanıklı elektronik devrelerden yapılmıştır.

Yeah, it's because she's made of nonmetallic composites and rad-hardened electronics.

Bileşik organik madde.

Composite organic matter.

bileşik complex

Aynı zamanda burada karışık karbon bileşikleri var.

But there are also complex carbon compounds in here.