bileşimi

İçinde bileşim izleri olan bir şırınga ve senin parmak izini bulduk.

We found a syringe with traces of the compound in it and your fingerprint.

Bu hiç iyi bir bileşim değil.

That's not a good combination.

Sence her gün çıplak perşembe mi olmalı? Yoksa bu zıtların bir bileşimi mi?

You think every day should be naked Thursday, or is that an oxymoron?

Dört yıl önce Volkoff yeni bir bileşim üzerinde çalışıyordu.

About four years ago, Volkoff was working on a new compound.

Bu bir bileşim değil.

It's not a compound.

Korku ve hayranlık. Güçlü bir bileşim.

Fear and wonder a powerful combination.

Tehlikeli bir bileşim olabilir.

What a dangerous combination.

Susan olarak bilinen karbon bileşimli yaşam formu şimdi daha güçlü.

Carbon-based life form, locally known as Susan, is now too strong.

Karşınızda Norveç Kara Ormanı Kuş tüylü Pasta Bileşimi!

Behold the Norwegian Black Forest Feather Cake Truffle Divine!

Bir çeşit manyetik bileşim. Uyku hali ya da bir parazit.

A magnetic compound of some kind, dormant, perhaps a parasite.