We also found translations for word bile in English.

bile

Bu adam hakkında hiç bir şey bilmiyorsun ve o senin hakkında her şeyi biliyor.

You don't know anything about this man, and he knows everything there is to know about you.

Yani, söyle bana bu Hakkımda çok biliyorum nasıl ve senin hakkında bir şey biliyor musun?

So tell me, how is it that you know so much about me and I know nothing about you?

Benim için iyi bir değil çünkü bundan daha iyiyim ve daha iyi olduğumu siz de biliyorsunuz.

It's not a good job because I'm better than that, and you know I'm better than that.

O benim hakkımda hiçbir şey bilmiyor, ama ben onun hakkında her şeyi biliyorum.

She don't know anything about me, but I know everything about her.

Çünkü sana bir şey söylemek istiyorum ve bence ne demek istediğimi biliyorsun.

Because I want to tell you something and I think you know what I mean.

Evet ama ne var biliyor musun?

Yeah, but you know what?

Hayır, yok ama sende ne var biliyor musun?

No, you don't. But you know what you do have?

İyi olduğunu biliyorsun, ama o kadar da iyi değilsin.

You know you're good, but you're not that good.

Konu bu değil ve bunu sen de çok iyi biliyorsun.

That is not what this is about, and you know it!

Bir erkek arkadaşın ya da bir kız arkadaşın var bilmiyorum ama, eğer biraz boş vaktin varsa

I don't know if you have a boyfriend or a girlfriend but, if you have some free time