Turkish-English translations for bilge:

wise · sage · learned · scholar · other translations

We also found translations for word bilge in English.

bilge wise

Pierce güzel ve bilge bir adam, çok nazik bir ruhu var.

Pierce is a beautiful, wise man, very gentle soul.

Çok bilge bir adamsın.

You're a very wise man.

Sen çok bilge ve akıllı ve cömertsin.

You are so wise and awesome and generous.

Click to see more example sentences
bilge sage

Evet bayanlar baylar, büyük bilge Bay Anand Dev için koca bir alkış istiyorum!

So, ladies and gentlemen, a huge round of applause for the great sage, Mr. Anand Dev!

Tamam. Ron her zaman bana bilgece öğütler verdin.

Okay, Ron, you have always given me sage counsel.

Ama Bağdat'ın soylularından bilge bir adam onları bir kehanetle rahatlattı.

But a sage among the sages of Baghdad announced them this prophecy:

Click to see more example sentences
bilge learned

Sen bilge bir adamsın.

You're a learned man.

Daha yaşlı, daha bilge olan hayvan kuralların istisnalarını öğrenir.

The older, wiser animal learns the exceptions to the rules.

Bilge, bilgili adam boşalmasıydı.

Wise, learned man ejaculation.

bilge scholar

Bir centilmen, bir bilge.

A gentleman and a scholar.

Bilge Çingene. Ve şiirde Bagley Ormanı geçiyor.

The Scholar Gypsy," which mentions Bagley Wood.

Bilge ve Taktik Ustası Chuke Liang bir dahiydi. Askeri operasyonları yönetti

Master scholar and strategist." "Chuke Liang was a genius." "He masterminded military campaigns