Turkish-English translations for bilgece:

wise · scholarly · other translations

bilgece wise

Pierce güzel ve bilge bir adam, çok nazik bir ruhu var.

Pierce is a beautiful, wise man, very gentle soul.

Çok bilge bir adamsın.

You're a very wise man.

Sen çok bilge ve akıllı ve cömertsin.

You are so wise and awesome and generous.

Click to see more example sentences
bilgece scholarly

Bir centilmen, bir bilge.

A gentleman and a scholar.

Bilge Çingene. Ve şiirde Bagley Ormanı geçiyor.

The Scholar Gypsy," which mentions Bagley Wood.

Bilge ve Taktik Ustası Chuke Liang bir dahiydi. Askeri operasyonları yönetti

Master scholar and strategist." "Chuke Liang was a genius." "He masterminded military campaigns