Turkish-English translations for bilgilendirme:

brief, briefing · misinformation · informing, information · disclosure · instruction · other translations

bilgilendirme brief, briefing

Belki de bu günlük bilgilendirmeler iyi bir fikir değil.

Maybe these daily briefings aren't such a good idea.

Başbakan için bilgilendirme beş dakika sonra.

Briefing for the PM in five minutes.

Dedikodu yok, bilgilendirme yok, anlaşıldı mı?

No gossip, no briefing, you understand?

bilgilendirme misinformation

Uzaktan kumanda nerede? Tamamen yanlış bir bilgilendirmeden kaynaklanmış olmalı.

Where's the remote? and should be wholly attributed to misinformation.

Bu yanlış bilgilendirme.

This is misinformation.

Pekala, sonuç olarak florür, kimyasal, küçük cinsel organlar, yanlış bilgilendirme, panik, ölüm, Jenny McCarthy.

All right, so, in conclusion fluoride, chemical, tiny genitals, misinformation, panic, death, Jenny McCarthy.

bilgilendirme informing, information

Sen, Artie, gerilim, bilgilendirme ve ölmüş akrabalar.

You, Artie, tension, informed decisions and dead relatives?

Pete Slocam. Asbest bilgilendirme enstitüsü.

Pete Slocum, Asbestos Information Institute.

bilgilendirme disclosure

Bilgilendirme dumanı ve aynalar.

Disclosure smoke and mirrors.

bilgilendirme instruction

Annemin hastane bilgilendirme el kitabı.

My mother's hospital instruction manual.