Turkish-English translations for bilgin:

information · knowledge · scholar · savant · info · other translations

bilgin information

Bu yüzden bir bilgin varsa lütfen beni ara, tamam mı?

So please, please call me if you have the information, all right?

Bu bilginin de kesinlikle bir değeri var.

And this information is definitely worth something.

Benim için bilgin var mı?

So, you got information for me?

Click to see more example sentences
bilgin knowledge

Senin bilgin Orada çok faydalı değil miydi.

Your knowledge wasn't very useful in there.

O halde senin bilgin sınırlı, öyle mi?

Then your knowledge is limited, isn't it?

Hiç insani bilgin var mı?

Do you have any human knowledge?

Click to see more example sentences
bilgin scholar

Uzun zaman önce eski zamanlardan bir bilgin dedi ki.. .

A long time ago, a scholar from the Old Times said. ..

O bir şair, bir bilgin ve kahraman bir savaşçıydı.

He was a poet, a scholar and a mighty warrior.

Yüksek mertebede, bilgin bir savaşçı, Song Hanedanlığı'na sadık bir kahraman, Sidao!

A scholar warrior of the highest order a Song dynasty loyalist a hero, Sidao.

Click to see more example sentences
bilgin savant

Çocuğum bir zalim annesi mi kötülük, parlak, bilgin, salak deha?

Is the mother of my child a cruel, evil, brilliant, savant, idiot genius?

Evet, kadın bir nevi Çarkıfelek bilgini.

Yeah, she's kind of a Wheel savant.

Merak ediyorum şu otistik bilgin.

I wonder that's autistic savant.

bilgin info

Bu bilginin çok yardımı oldu.

That info is very helpful.

Charlie Merriweather cinayeti hakkında bir bilgin var mı?

You got some info on that Charlie Merriweather murder?