Turkish-English translations for bilgisiz:

ignorance, ignorant · other translations

bilgisiz ignorance, ignorant

Bilgi ve cehaletin garip bir karışımı gibiler.

They're an odd mixture of knowledge and ignorance.

Bizler cahil ve bilgisiz insanlarız.

We're illiterates and ignorant people.