bilimciyim

Evet, bu bir bilim ve bende azgın bir bilimciyim.

Yeah, it's a science, and I'm the mad scientist.

Soğuk kanlı bir bilimciyim ve bu müze için antropolojik bir araştırma yazıyorum.

I'm just a cold-blooded scientist and I'm writing an anthropological study for this museum.

Ben bir suç bilimciyim, suçlu değil.

I'm a criminologist. I'm not a criminal.

Evet, ben dil bilimciyim.

Yes, I'm a linguist.

Bir doğa bilimciyim.

I'm a naturalist.