Turkish-English translations for bilinçaltı:

subconscious · subliminal · the subconscious · unconscious · depth · other translations

bilinçaltı subconscious

Peki, o geliyor söylediğini onun bilinçaltı, onun için önemli şey.

So, what he's saying is coming from his subconscious, something important to him.

Bilinçaltı gerçekten çok güçlü bir şeydir.

Subconscious mind is a really powerful thing.

Bu yardımcı olur ona iyileşmek Bazı bilinçaltı düzeyde,

If it helps him heal on some subconscious level,

Click to see more example sentences
bilinçaltı subliminal

Artık bilinçaltı reklamcılığı yok.

No more subliminal advertising.

Bilinçaltı mesajı mı?

A subliminal message?

Bilinçaltı mesajı olabilir?

Subliminal message maybe?

Click to see more example sentences
bilinçaltı the subconscious

Bilinçaltı duygular tarafından beslenir, değil mi?

The subconscious is motivated by emotion, right?

Bilinçaltı asla yalan söylemez.

The subconscious mind never lies.

Tuhaf olan, bu bilinçaltı.

Funny thing, the subconscious.

bilinçaltı unconscious

Ve bilinçaltı ırkçılık meydana çıktığında bu ölümcül olabilir.

And when unconscious racism surfaces, it can be lethal.

bilinçaltı depth

Bu yazarın bilinçaltı ve içgüdüleri, hayret vericidir.

The depths of this author's insights are astonishing.