Turkish-English translations for bilinçsiz:

unconscious · senseless · other translations

bilinçsiz unconscious

Bilinmiyor Fakat Aeryn Sun, korkarım ki neredeyse bilinçsiz olarak burada.

Unknown but Aeryn Sun is down here almost unconscious, I'm afraid.

Ve bilinçsiz bir haldeyken dört kadını daha öldürdü.

And in an unconscious state he killed four more women.

Bilmiyorum, ama bilinci yerinde değil.

I don't know, but he's unconscious.

Click to see more example sentences
bilinçsiz senseless

Ne bilinçsiz bir suç.

What a senseless crime.