bilinen

Bir şüpheli var olan bilinen son adresi beş yaşında, cep telefonu yok, ailesi yok.

I got a suspect whose last known address is five years old, no cell phone, no family.

On yıl önce Red John adıyla bilinen seri katil karımı ve kızımı öldürdü.

Ten years ago, the serial killer known as Red John killed my wife and daughter.

Ve bu da görünüşe göre adamın en son bilinen adresi.

And this is his last known address, apparently.

İşte bu onun son bilinen adresi.

This is her last known address.

Ve bir gün bu topraklarda bilinen en yüce kral sen olacaksın.

And one day you will be the greatest King this land has ever known.

En son bilinen adresi var mı?

You got a last known address?

Bu da bilinen son adresi.

That's his last known address.

Gidip onu yakalayalım. şartlı tahliye memuru bilinen son adresini verdi.

Let's go grab him. His parole officer gave us his last known address.

Son bilinen adresi?

Last known address?

Son bilinen adresi bu mu?

Is there a last known address?