Turkish-English translations for bilmeden:

without knowing · unconsciously, unconscious · other translations

bilmeden without knowing

Senin onlara ihtiyacın var çünkü onları istiyorsun, çünkü onlar olmadan kim olduğunu bilmiyorsun.

You need them because you want them, because you don't know who you are without them.

Earl olmadan ne kadar çok para kaybederiz biliyor musun?

Look, you know how much money we're gonna lose without Earl?

Ve sen, bir başka adamın hayatını kurtarmakla... .hiç bilmeden benimkini de kurtardın.

And you, by saving another man's life, saved mine without knowing it.

Click to see more example sentences
bilmeden unconsciously, unconscious

O baygın Efendim. Hâlâ ne olduğunu bilmiyoruz.

He's unconscious sir we still don't know what happened.

Bilinmiyor Fakat Aeryn Sun, korkarım ki neredeyse bilinçsiz olarak burada.

Unknown but Aeryn Sun is down here almost unconscious, I'm afraid.

Bilmiyorum, ama bilinci yerinde değil.

I don't know, but he's unconscious.

Click to see more example sentences