Turkish-English translations for bilmez:

ignorant · innocent of · other translations

bilmez ignorant

Çoğu insan, cahil insanlar, ikisinin ayrı iki ülke olduğunu bile bilmiyor.

You know, most people, ignorant people, don't even know those are two separate countries.

Eğer böyle düşünüyorsan, çok safsın Ya da cahil Ya da ne olduğunu bilmiyorum.

If that's what you think, you are naive or ignorant or I don't know what.

Ya da bilmiyorum Asansörde beni görmezden gel.

Or I don't know ignore me in an elevator?

Click to see more example sentences
bilmez innocent of

En masum bir giysi hediyesi bile tehlikeli olabilir.

Even an innocent gift of clothing can be dangerous.

Sen masumiyet karinesinin ne olduğunu biliyorsun değil mi?

You know what presumption of innocence is, right?

Hatta biraz masum bile denebilir.

Bit of an innocent, you mightsay.