Turkish-English translations for binde bir:

thousand · mil · other translations

binde bir thousand

Beş bin yıl o kadar uzun bir süre değil, onlar hâlâ korkmuş çocuklar.

Five thousand years isn't such a long time, they're still just frightened children.

İnsanlar binlerce sebep için yalan söylerler, ama sadece bir sebep vardır.

People lie for thousands of reasons, but there's always a reason.

yaklaşık bin dolar ve bir çek verebilirim.

about a thousand dollars and a check.

Click to see more example sentences
binde bir mil

Binlerce kilometre insansız, hayvansız, bitkisiz bir ortam.

Thousand of mile with no poeple.. no animals..no plants