Turkish-English translations for binici:

rider · horseman · equestrian · other translations

binici rider

En iyi okçu en iyi binici ve en iyi savaşçı sizsiniz. Çünkü siz, hepimizin prensisiniz.

You're the best archer best rider, and best fighter all because you're the Prince of Liang

Kız kardeşim de iyi bir binici olduğundan yeni bir kırbaç istedi

And my sister, already a good rider, asked for a new whip.

Bir tek at ve bir tek binici vardı.

There was only one horse and one rider.

Click to see more example sentences
binici horseman

Hâlâ daha iyi bir binici olmak istiyorum.

I still want to be a better horseman.

Kocam iyi bir binici değil mi?

Isn't my husband a fine horseman?

Dan Brooks, binici.

Dan Brooks, horseman.

binici equestrian

Avukatlar, öğretmenler, şairler, doktorlar profesyonel biniciler, amatör biniciler kasap, fırıncı, şamdan yapımcısı

Lawyers, teachers, poets, doctors, Professional equestrians, amateur equestrians A butcher, a baker, a candlestick maker