biniyor

Aşk Tanrısı'nın Hint versiyonu ama çok daha iyi çünkü dev bir papağana biniyor.

He's the Hindu version of Cupid, but way better, because he rides a giant parrot.

O da otobüse biniyor, değil mi?

He takes the bus, too, right?

Diğer herkes otobüse biniyor, tamam mı?

Everyone else get on the bus! Okay.

Yani, artık kim otobüse biniyor ki?

I mean, who takes the bus anymore?

Şimdi başka bir otobüse biniyor.

Now he's getting on another bus.

Ata en iyi kim biniyor?

Who's best on a horse?

Gri bir ata biniyor olabilir.

May be riding a gray horse.

Engelli atlama pistinde, Stephanie Meyers. Triumph Binicilik Kulübü için Bentley'e biniyor.

In the dressage ring, Stephanie Meyers riding Bentley for Triumph Equestrian Club.

Bir kadın gece yarısı New York'da trene biniyor.

A woman boards a train in New York at midnight.

Evet, doğru ve herkes biniyor.

That's right, and everybody's boarding.