Turkish-English translations for binme:

riding, ride · mounting · other translations

binme riding, ride

Bir gece, çok neşeli, çok çekici ve çok sarhoş ata binmeye gitti.

One night he went out riding, very gay, very charming and very drunk.

Bir gün çok önemli bir toplantısı vardı. Ama beni at binmeye götürmüştü.

He had a very big meeting one day but he took me horseback riding instead.

Bu at binmeyi öğrenmek gibi değil ki.

This is not like learning to ride a horse.

Click to see more example sentences
binme mounting

At binme eğitimi için Mount Holyoke'a da gitmiş olabilirsin..

Or maybe Mount Holyoke, for the horseback-riding trails.