Turkish-English translations for bir kenara:

aside · other translations

bir kenara aside

Şu aptal gururunu bir kenara bırak ve bunu bir düşün.

Put your stupid pride aside for a second and think about it.

Üç tür, bir gizemi çözmek için farklılıkları bir kenara bırakıp bir araya geliyor.

Three species coming together, putting aside our differences to solve a mystery.

Hadi bunu bir kenara bırakalım.

No, let's put that aside.

Click to see more example sentences