Turkish-English translations for bir sürü:

a lot · loads of · heaps of · heap · slew · other translations

bir sürü a lot

Sen bir sürü istedi, Daha sonra farklı şeyler ve bir çok Senin için her şeyi yapamadı.

You asked for a lot, a lot of different things and then I couldn't do it all for you.

Orada bir sürü şey var.

There's a lot there.

Bir sürü Allah'ın belası gül ve hepsi de bu gece katolik bir hastanede olacak.

That's a lot of goddamn roses. And every one will be in a Catholic hospital tonight.

Click to see more example sentences
bir sürü loads of

Biraz önce bir yüz milyon bin pound ve bir sürü zırva kazandın.

You've just won a hundred million thousand pounds and loads of stuff.

Burada bir sürü şey var.

There's loads of stuff here.

Orada bir sürü şey vardır.

There's loads of stuff there

Click to see more example sentences
bir sürü heaps of

Ben de bir sürü manga istiyorum!

I want heaps of comics too!

Bir sürü paran var.

You have heaps of money.

Evet, bir sürü insan izledi.

Yeah, heaps of people saw it.

Click to see more example sentences
bir sürü heap

Ben de bir sürü manga istiyorum!

I want heaps of comics too!

Bir sürü paran var.

You have heaps of money.

Evet, bir sürü insan izledi.

Yeah, heaps of people saw it.

Click to see more example sentences
bir sürü slew

Orku öldürdük ama daha bir sürü

We slew the Orc, but many more.

Bu limana takılan bir sürü sayborg var.

There's a slew of cyborgs roamin' this port.