Turkish-English translations for bir yığın:

heap · other translations

bir yığın heap

Hayır, sadece bir yığın Budist yazı.

No, just a heap of Buddhist texts.

Olay yaratacak, İnanıyorum. ve oh, Bir yığın gül istiyorum.

Hydrangeas, I believe. And oh, I want heaps of roses.

Evet, bir yığın eşya.

Yeah, heaps of the things.