Turkish-English translations for bir yerde:

somewhere · anywhere · someplace · other translations

bir yerde somewhere

Ama orada bir yerlerde sana başka bir isim vermiş başka bir baban var.

But somewhere out there you've You have another father too, who gave you another name.

Belki de. Belki de. Bir yerlerde hala hayattalardır.

And maybe, just maybe, they're still alive somewhere.

Sen ve ben bir yerlere gidelim.

Let's go somewhere, you and me.

Click to see more example sentences
bir yerde anywhere

Üzgünüm, John, ama korkarım hiçbir yere gitmiyorum. Bu gece veya başka bir gece.

I'm sorry, John, but I'm afraid I'm not going anywhere tonight or any night.

Merak etme. Hiç bir yere gitmiyorum.

Don't worry, I'm not going anywhere.

Evet çocuklar. Bir yere gitmek yok.

Okay, kids, don't you go anywhere.

Click to see more example sentences
bir yerde someplace

Biraz garip bir soru olacak ama, Bu gece çıkmak için bir yer arıyoruz.

Okay, this is a weird question, but we're looking for someplace to go out tonight.

Christopher, düşündüm de belki başka bir yere taşınmalıyız.

Christopher? I was thinking, maybe we should try someplace else.

O zaman acı ve ızdırap veren bir yere git.

Then go to someplace where it's painful and sad.

Click to see more example sentences