Turkish-English translations for birazdan:

soon · presently · shortly after · other translations

birazdan soon

Bunun için biraz erken değil mi sence de?

Well, it's a little soon for that. Don't you think?

Hayır, biraz daha fazla zamana ihtiyacımız var.

No, that's too soon, we need more time.

Birazdan daha fazla bilgi ile döneceğim.

I'll be back soon with more information.

Click to see more example sentences
birazdan presently

Yılbaşı için biraz erken olduğunu biliyorum, Edward, ama senin için bir hediyem var.

I know it's a little early for Christmas, Edward, but I have a present for you.

Biraz şarap getirdim, um Biri bana doğum günü hediyesi olarak verdi.

I brought some wine, um someone gave me as a birthday present.

Büyük sehir, gel de biraz hediye aç!

Hey, big city, come to open up some presents!

Click to see more example sentences
birazdan shortly after

Dört yıl önce, babası öldükten biraz sonra.

Four years ago, shortly after his father died.