Turkish-English translations for birbiri:

each · each other · another · eachother · one another · interdependent · other translations

birbiri each

Her ne olursa olsun, biz bir aileyiz ve önemli olan, birbirimizi sevmemiz

Whatever happens, we're a family. And what's important is that we love each other.

Biliyorum, ama birbirimize bir şey ifade ediyoruz, değil mi?

I know, but we mean something to each other, right?

Birbirimiz hakkında her şeyi biliyoruz.

We know everything about each other.

Click to see more example sentences
birbiri each other

Her ne olursa olsun, biz bir aileyiz ve önemli olan, birbirimizi sevmemiz

Whatever happens, we're a family. And what's important is that we love each other.

Biliyorum, ama birbirimize bir şey ifade ediyoruz, değil mi?

I know, but we mean something to each other, right?

Birbirimiz hakkında her şeyi biliyoruz.

We know everything about each other.

Click to see more example sentences
birbiri another

Çünkü buraya birbirimize daha yakın olmak için geldik.

Because we're here to to be closer to one another.

Belki birbirimizi başka bir zamanda başka bir çağda tanıyoruzdur.

Maybe we knew each other in another time, another era.

Bu cennet, birbirimize karşı açık ve dürüst olabilmemiz için mükemmel bir fırsat.

This paradise is the perfect opportunity for us to beopen and honest with one another.

Click to see more example sentences
birbiri eachother

Hala zeki değilsin çünkü hiç birbirinize bile benzemiyorsunuz.

Still not smart, because we don't even look like eachother.

Siz birbirinize yakın durun, tamam mı?

You guys stay close eachother, ok?

Eğer sürücüler birbirlerine yardım etmezlerse

If drivers don't help eachother anymore

Click to see more example sentences
birbiri one another

Çünkü buraya birbirimize daha yakın olmak için geldik.

Because we're here to to be closer to one another.

Bu cennet, birbirimize karşı açık ve dürüst olabilmemiz için mükemmel bir fırsat.

This paradise is the perfect opportunity for us to beopen and honest with one another.

birbiri interdependent

Ortak yaşar ve konukçu biyolojik olarak birbirine bağlı.

The symbiont and the host are biologically interdependent.