birgün

Hepsi olacak, belki bugün değil, belki yarın da değil ama birgün olacak.

It's all gonna be here. Maybe not today, maybe not tomorrow, but it's coming.

Ve sonra birgün harika bir leydi olacaksın.

And then one day, you'll be the great lady

Ve belki birgün kardeşin tüm bunlar için sana teşekkür edecek.

And maybe someday your brother will thank you for all this.

Birgün Ricky de bu çiftliği isteyecek ve ben de onun burada Ricky için olmasını istiyorum.

Someday, Ricky here is gonna want this farm too and I want it to be here for him.

Çocuklar, bugün bizim için çok özel birgün.

Kids, it's a very special day for us.

Belki birgün ben de senin için bir şey yaparım.

Maybe I can do something for you someday.

Bak, herkes birgün ölecek, küçük adam.

Look, everybody gotta die, little man.

Birgün benim sevgilim olacaksın güzel küçük kız.

You'll be my girlfriend someday, beautiful little girl.

Birgün, senden bile daha iyi bir aşçı olacağım!

And someday, I'll be an even better cook than you!

Birgün sen ve ben beraber olacağız.

Someday we'll be together, you and me.