Turkish-English translations for birimler:

units · other translations

birimler units

Ve size garanti ediyorum bu odadaki her bir kişi bir gün Birleşmiş Devletlerin başkanı olacak.

And I guarantee you every single person in this room will one day be president of the United States.

Tüm müsait birimler

All available units

Stargate Komutanlığı bir bölüm olarak NASA değil. Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri.

Stargate Command is a branch not NASA. of the United States Air Force.

Click to see more example sentences