Turkish-English translations for birinci:

first · the first · freshman · place · first place · primary · winner · premier · other translations

birinci first

Birinci Henry, Stephen ve İkinci Henry, Birinci Richard, ve Kötü Kral John.

Henry the First, Stephen. Henry the Second, Richard I the First, and Bad King John.

Jake, birinci pozisyonu biliyor musun?

Jake, do you know first position?

Birinci sınıf bir dansçı, tıpkı benim gibi.

He is a first-rate dancer, just like me.

Click to see more example sentences
birinci the first

Birinci Henry, Stephen ve İkinci Henry, Birinci Richard, ve Kötü Kral John.

Henry the First, Stephen. Henry the Second, Richard I the First, and Bad King John.

Ama bu birinci şey sayılmaz tamam mı?

But that doesn't count as the first thing, okay?

Birinci ve ikinci düdük arasında kaç dakika var?

How many minutes between the first and second whistle?

Click to see more example sentences
birinci freshman

Oda arkadaşım birinci sınıf bir kız arkadaşım vardı. kimin kuzeni karşısında yaşadı Darius Vernon bir arkadaşımdan.

My roommate freshman year had a girlfriend. whose cousin lived across the street from a friend of Darius Vernon.

Bu kız bana birinci sınıftan beri eziyet ediyor.

That girl has been torturing me since freshman year.

Ama koç, o daha birinci sınıfta.

But, Coach, he's a freshman.

Click to see more example sentences
birinci place

Küçük araba birinci ve üçüncü oldu!

little car takes first and third place!

Zoey Bloch birinci, Nikki Fletcher ikinci Chantal DeGroat üçüncü ve Casey Carlyle dördüncü.

Zoey Bloch in first place, Nikki Fletcher in second, followed by Chantal DeGroat and Casey Carlyle.

Benim için, Amerika birinci-sınıf bir yer.

For me, America is a first-rate place.

Click to see more example sentences
birinci first place

Küçük araba birinci ve üçüncü oldu!

little car takes first and third place!

Lee Ji Yeon, bu dönem yine birinci oldun değil mi?

Lee Ji Yeon, you got first place again this semester right?

Zoey Bloch birinci, Nikki Fletcher ikinci Chantal DeGroat üçüncü ve Casey Carlyle dördüncü.

Zoey Bloch in first place, Nikki Fletcher in second, followed by Chantal DeGroat and Casey Carlyle.

Click to see more example sentences
birinci primary

John McCain New Hampshire'de birinci geldi. Bu, Arizona'lı Senatör için büyük bir geri dönüş.

John McCain wins the New Hampshire primary, a huge comeback for the Senator from Arizona.

Birinci derecede narsist ayrıca ciddi baba sorunları var ama zeki.

A primary narcissist with serious daddy issues, but clever.

altı saatte birinci adaylar yok edildi.

Six hours primary candidates exterminated.

Click to see more example sentences
birinci winner

Evet, birinci kim, Bill?

Yeah, who's the winner, Bill?

Kazanan da benim, birinci de.

I'm the winner number one.

Geçen yılın birincileri.

Last year's winners.

Click to see more example sentences
birinci premier

Yedinci kez başbakan, Yirmi birinci kez bakan

Seven times Premier, twenty-five times minister.

Voztech'e hoş geldiniz. Dünyanın birinci uzay teknoloji fabrikası ve silah üreticisi.

Welcome to VozTech, the world's premier space technology and weapons manufacturer.

Ben sizin birinci ev sahibiniz, Army Archerd.

I'm your premier host, Army Archerd.