Turkish-English translations for birisi:

someone · somebody · one · anyone · anybody · any · other translations

birisi someone

En son ne zaman birisi sana, ne kadar güzel olduğunu söyledi?

When was the last time someone told you just how beautiful you are?

Bu birisini bulmak için yeterli değil.

That's not enough to find someone.

Seni seviyorum." diyecek birisi için yedi ay daha.

Seven more months for someone to say, "I love you".

Click to see more example sentences
birisi somebody

Dün gece birisi bir şeyler görmüş olmalı değil mi?

Somebody must have seen something last night, right?

Ama bu gece ilgilenmem gereken Başka birisi daha var

But tonight, there's somebody else I have to take care of.

Birisi sana zarar verdi mi?

Did somebody hurt you?

Click to see more example sentences
birisi one

Çünkü benim gibi başka birisi yok

Because there's no one else like me.

Bir saat önce birisi kocamı öldürmeye çalıştı.

One hour ago someone tried to kill my husband.

Görünüşe göre birisi her şeyi biliyor.

One that apparently knows everything.

Click to see more example sentences
birisi anyone

Eğer bu gece başka birisi daha ölmek isterse en azından elimizde bu var.

If anyone else wants to die tonight at least we have this.

Neden birisi, herhangi birisi bunun gibi bir yalan söyler?

Why would someone, anyone, lie about something like that?

Özel birisi değilim ben.

I'm not anyone special.

Click to see more example sentences
birisi anybody

Burada acil bir durum var. beni duyan birisi var mı?

We have an emergency situation out here. Does anybody read me?

Bana birisi yardım etsin!

Somebody help me! Anybody!

Ama neden birisi izlesin ki?

But why would anybody watch it?

Click to see more example sentences
birisi any

Bakın, bu adam sıradan birisi değil.

Okay, look, it's not just any guy.

Herhangi birisi hakkında bir şey biliyor musun?

Do you know anything about any of 'em?

Burada Shelby adında birisi var mı, dedim?

I said, is there any man here named Shelby?

Click to see more example sentences