birleşemediler

Baba ile oğul arasındaki uçurum hiç kapanmadı bir daha birleşemediler, hiç konuşmadılar.

The chasm between father and son was never bridged. They never spoke again.