Turkish-English translations for birleşen:

uniting · combine · other translations

birleşen uniting

Ve size garanti ediyorum bu odadaki her bir kişi bir gün Birleşmiş Devletlerin başkanı olacak.

And I guarantee you every single person in this room will one day be president of the United States.

Tüm müsait birimler

All available units

Stargate Komutanlığı bir bölüm olarak NASA değil. Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri.

Stargate Command is a branch not NASA. of the United States Air Force.

Click to see more example sentences
birleşen combine

O bir Collins ve iyi bir adam, bugünlerde bu nadir bir kombinasyon.

He's a Collins and a good man and these days, that's a desperately rare combination.

Blockbuster, Pizza Hut, Taco Bell; hepsinde çalıştım. Pizza Hut ve Taco Bell karışımı bir yer.

Worked at Blockbuster, Pizza Hut, Taco Bell combination Pizza and Taco Bell.

Bu bir kombinasyon.

It's a combination.

Click to see more example sentences