Turkish-English translations for birleşik:

United · unified · combined · jointed, joint · U.S. · integrated · federate · other translations

birleşik United

Bayanlar ve baylar, Birleşik Devletler Gizli Servisi.

Ladies and gentlemen, United States Secret Service.

Savaştan sonra, Büyükbabam Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. Ve kuzey Oklahoma bir çiftlik satın aldı.

After the war, Granddad moved to the United States and bought a farm in northern Oklahoma.

Ronald Reagan, eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı.

Ronald reagan, former president of the United States.

Click to see more example sentences
birleşik unified

Birleşik bir Japonya hayali kurdum güçlü, bağımsız ve modern bir ülke hayali.

I have dreamed of a unified Japan of a country strong and independent and modern.

Einstein'ın "birleşik alan teorisi" ya da koşu bandındaki maymunları izlemek.

Einstein's unified field theory or watching monkeys on a treadmill.

Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi.

L.A. Unified School District.

Click to see more example sentences
birleşik combined

Büyük ihtimalle Rus, İspanyol ve Fransız güçlerinin birleşik çalışması.

Likely a combined effort with Russian, French and Spanish forces.

Birleşik Filo Başkomutanı Amiral Yamamoto'dan" "Üçüncü Filo'dan Amiral Nagumo'ya" "Niitaka Dağı'na tırmanın".

From Admiral Yamamoto, Commander-in-Chief, Combined Fleet to Admiral Nagumo, Third Fleet climb Mount Niitaka.

Birleşik Minyatür Caydırma Kuvvetleri.

Combined Miniature Deterrent Forces.

Click to see more example sentences
birleşik jointed, joint

Bu basit bir birleşik soruşturma, Tom.

It's a simple joint investigation, Tom.

Mavi ve beyaz yakalı işçiler, bilim adamları ve birleşik çiftçiler,

Blue and and white-collar workers, scientists and joint farmers,

Biz Kuzey-Güney Birleşik Kuvveti, değil miyiz?

We're a North-South Joint Force, aren't we?

Click to see more example sentences
birleşik U.S.

Nailah, on yıl önce Birleşik Devletler'e göç etmiş.

Nailah immigrated to the U. S. about ten years ago.

Birleşik Devletler'de en çok satan sıvı bandaj bu.

It's the top-selling liquid bandage in the U.S.

ATAT, Birleşik Krallık'taki alenen ticaret yapan en büyük şirketlerden biri.

ATAT's one of the largest publicly-traded companies in the U.K.

birleşik integrated

Birleşik Araştırma Bürosu.

Integrated investigative bureau.

Şehirdeki ilk birleşik kumarhane.

First integrated casino in town.

birleşik federate

Ben Kaptan Picard, Birleşik Gezegenler Federasyonunu temsil ediyorum.

This is Captain Picard, representing the United Federation of Planets.

BİRLEŞİK BRİTANYA FEDERASYONU

Federation UNlTA Kingdom