Turkish-English translations for birliktelik:

Union · togetherness · association · relationship · partnership · combination · coupling · alliance · synergy · unity · other translations

birliktelik Union

Ama güven olmadan dürüstlük olmadan iki kişi arasında birliktelik nasıl devam eder?

But without trust without honesty how can a union between two people hope to survive?

Burada bir birliktelik yok.

Well, there's no union here.

Güçlü bir ortaklık veya birliktelik demek.

It means a strong partnership or union.

Click to see more example sentences
birliktelik togetherness

Beş yıllık birliktelik ve şimdi o başka biri.

Five years together, and now he's someone else.

İlk görüşte aşk, bir ömür birliktelik büyükannem ve sen gibi.

Love at first sight, a lifetime together like Granny and you.

Bütün bu birliktelikler beni hasta ediyor.

All this togetherness is making me sick.

Click to see more example sentences
birliktelik association

Bu bir birliktelik sorunu.

It's a matter of association.

Bu bir birliktelik.

It's an association.

Alayci Kus sembolü ile herhangi bir birliktelik yasak.

Any association with the Mockingjay symbol is forbidden.

Click to see more example sentences
birliktelik relationship

Görüyor musun? İşte bu olgun bir birliktelik.

See, now, this is a mature relationship.

Bu cinsel birliktelik halen aktif mi?

Is this sexual relationship still active?

Hassas ilişkiler ve birliktelikler.

Valuable relationships and synergies

birliktelik partnership

Güçlü bir ortaklık veya birliktelik demek.

It means a strong partnership or union.

Ne kadar eşsiz bir birliktelik.

What a unique partnership.

birliktelik combination

Az bulunan bir birliktelik.

A rare combination indeed.

Tehlikeli bir birliktelik. Satranç ve üçkağıt.

Dangerous combination, chess and cons.

birliktelik coupling

Gözlerim beni yanıltıyor da bu onurlu bir birliktelik mi?

My eyes deceive me? And this is an honourable coupling?

birliktelik alliance

Bu kutsal olmayan bir birliktelik. İki fırtınanın çarpışması gibi.

This is an unholy alliance, two storm fronts colliding.

birliktelik synergy

Hassas ilişkiler ve birliktelikler.

Valuable relationships and synergies

birliktelik unity

Faraday doğada daha derin bir birliktelik keşfetti

Faraday had discovered a deeper unity of nature.